Love Your Body™ Club Terms and Conditions

For Club Member การสมัครสมาชิก เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ 1 ชิ้น รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกเดอะบอดี้

ช็อปทั้งการซื้อในการซื้อที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปและออนไลน์สโตร์ ประเภท CLUB พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท CLUB รับสิทธิ์ได้เฉพาะที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปเท่านั้น

 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติในครั้งถัดไป
 • รับคูปองส่วนส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเมคอัพใดๆ ในราคาปกติ (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับส่วนลด 15% ทันทีสำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติภายในเดือนเกิดของท่าน (สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้น)
 • รับฟรี คูปองแต่งหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี คูปองปรนนิบัติผิวหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับสิทธิ์เปลี่ยนสถานะเป็น ACTIVIST เมื่อมียอดซื้อสะสมตลอดการเป็นสมาชิกครบ 7,500 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
 • สามารถเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขที่เดอะบอดี้ ช็อปกำหนด
 • รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับรายการโปรโมชั่น ร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พร้อมรับข่าวสารจากเดอะบอดี้ ช็อป

Reward Program for Club Member*

1 คะแนน มาจากยอดซื้อ 25 บาท ซึ่งเป็นยอดขายหลังหักส่วนลดแล้ว

 • 200 คะแนน  = 125 บาท
 • 300 คะแนน  = 200 บาท

For Activist Member เมื่อมียอดซื้อสะสมครบ 7,500 บาท รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท ACTIVIST พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท ACTIVIST  รับสิทธิ์ได้เฉพาะที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปเท่านั้น

 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติในครั้งถัดไป
 • รับคูปองส่วนส่วนลด 20% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเมคอัพใดๆ ในราคาปกติ (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับส่วนลด 25% ทันทีสำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติภายในเดือนเกิดของท่าน (สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้น)
 • รับฟรี คูปองแต่งหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี คูปองปรนนิบัติผิวหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี สินค้าขนาดทดลองในการซื้อทุกครั้ง
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เปลี่ยนสถานะสมาชิกเป็น ACTIVIST
 • สามารถเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขที่เดอะบอดี้ ช็อปกำหนด
 • รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับรายการโปรโมชั่น ร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พร้อมรับข่าวสารจากเดอะบอดี้ ช็อป

Reward Program for Activist  Member*

1 คะแนน มาจากยอดซื้อ 25 บาท ซึ่งเป็นยอดขายหลังหักส่วนลดแล้ว

 • 300 คะแนน  = 350  บาท
 • 400 คะแนน  = 475  บาท
 • 500 คะแนน  = 650  บาท

 

*รายการ Reward Program คะแนนจะตัดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของปี