เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

THE BODY SHOP มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้

 • ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
 • ทางเราจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง

 

การเปลี่ยนสินค้า

 • หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ในกรณีที่ทางเราส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก THE BODY SHOP (หากเป็นไปได้)
 • เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้

 • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการ

 

วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์

 • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า
 • ภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า

 • หาก THE BODY SHOP ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
 • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02-229-7225 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.