Love Your Body™ Club

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ The Body Shop “LOVE YOUR BODY™ CLUB”

การสมัครสมาชิก เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ 1 ชิ้น รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อปทั้งการซื้อที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปและออนไลน์ สโตร์ ประเภท CLUB

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท CLUB รับสิทธิได้เฉพาะที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปเท่านั้น

 • รับคูปองส่วนส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเมคอัพใดๆ ในราคาปกติ (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับส่วนลด 15% ทันทีสำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติภายในเดือนเกิดของท่าน (สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้น)
 • รับฟรี คูปองแต่งหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี คูปองปรนนิบัติผิวหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับสิทธิ์เปลี่ยนสถานะเป็น ACTIVIST เมื่อมียอดซื้อสะสมตลอดการเป็นสมาชิกครบ 7,500 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
 • สามารถเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขที่เดอะบอดี้ ช็อปกำหนด
 • รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับรายการโปรโมชั่น ร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พร้อมรับข่าวสารจากเดอะบอดี้ ช็อป

โปรแกรมสะสมคะแนน สำหรับสมาชิกประเภท CLUB

1 คะแนน มาจากยอดซื้อ 25 บาท ซึ่งเป็นยอดขายหลังหักส่วนลดแล้ว

 • 200 คะแนน = 125 บาท
 • 300 คะแนน = 200 บาท

*รายการ Reward Program คะแนนจะตัดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเมื่อมียอดซื้อสะสมครบ 7,500 บาท รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท ACTIVIST พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเดอะบอดี้ ช็อป ประเภท ACTIVIST รับสิทธิได้เฉพาะที่ร้านเดอะบอดี้ ช็อปเท่านั้น

 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติในครั้งถัดไป
 • รับคูปองส่วนส่วนลด 20% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเมคอัพใดๆ ในราคาปกติ (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับส่วนลด 25% ทันทีสำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติภายในเดือนเกิดของท่าน (สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้น)
 • รับฟรี คูปองแต่งหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี คูปองปรนนิบัติผิวหน้า 1 ครั้ง (สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก)
 • รับฟรี สินค้าขนาดทดลองในการซื้อทุกครั้ง บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เปลี่ยนสถานะสมาชิกเป็น ACTIVIST
 • สามารถเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดตามเงื่อนไขที่เดอะบอดี้ ช็อปกำหนด
 • รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับรายการโปรโมชั่น ร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก พร้อมรับข่าวสารจากเดอะบอดี้ ช็อป

โปรแกรมสะสมคะแนน สำหรับสมาชิกประเภท ACTIVIST

1 คะแนน มาจากยอดซื้อ 25 บาท ซึ่งเป็นยอดขายหลังหักส่วนลดแล้ว

 • 300 คะแนน = 350 บาท
 • 400 คะแนน = 475 บาท
 • 500 คะแนน = 650 บาท

*รายการ Reward Program คะแนนจะตัดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของปี