ภาระกิจ The World Bio-Bridges การสร้างทางเดินธรรมชาติเพิ่มที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่า

ร่วมช่วยกันรักษ์ษาป่า

“สัตว์ป่าทุกตัวต้องการ Bio-Bridges…เพราะพื้นที่ Bio-Bridges ไม่เคยเพียงพอ” บิล ออดดี้ ผู้แทนของ World Land Trust”