ฟื้นคืนชีวิตให้กับป่าบนโลกนี้

นี่คือเหตุผลที่ทุกการซื้อชุดของขวัญคริสต์มาส จะช่วยปกป้องและฟื้นฟูผืนป่ากว่า 10 ล้านตารางเมตร ในประเทศอังกฤษและอาร์มีเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ World Bio-Bridges ของเรา


สะพานธรรมชาติ (Bio-brides) แห่งใดบ้างที่เราได้ช่วยสนันสนุนเงินในการฟื้นฟู จากการซื้อชุดของขวัญคริสต์มาสจาก The Body Shop

คุณจะมีส่วนร่วมในการบริจาค 80 บาท ในทุกการซื้อชุดของขวัญในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 เราจะนำเงินไปบริจาคให้แก่องค์กร The Woodland Trust และ The World Land Trust ซึ่งจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูผืนป่ากว่า 10 ล้านตารางเมตรใน Wye Valley และ Forest of Dean ในประเทศอังกฤษ และ the Caucasus Wildlife Refugee ในเมืองอารารัต ประเทศอาร์มีเนีย เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ทาง The Body Shop เรามีความตั้งใจที่จะบริจาคเงินอย่างน้อย 100,000 ปอนด์ ให้กับ the World Land Trust และ 150,000 ปอนด์ ให้ the Woodland Trust ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดมาจากการซื้อของลูกค้า

สะพานธรรมชาติ (Bio-brides) แห่งใดบ้างที่เราได้ช่วยสนันสนุนเงินในการฟื้นฟู จากการซื้อสินค้าลิมิเต็ด อิดิชัน BRITISH ROSE HAND CREAM

ทุกการซื้อลิมิเต็ด อิดิชัน British Rose Hand Cream เราจะบริจาค 1 ปอนด์ เพื่อช่วยในการดูแลสัตว์ป่าผ่านภารกิจ World Bio-Bridges เราต้องการสนัสนุนและร่วมมือองค์กรใหม่อย่างเช่น Fauna & Flora International (FFI) และ the Queensland Koala Crusaders.

*Trees are for life, not just for Christmas' ได้รับอนุญาติในการนำมาใช้จาก Dogs Trust

**8 พฤศจิกายน 2018 – 7 มกราคม 2019: กรีซ รัสเซีย มาวต้า อิตาลี เสปน บัลแกเรีย ไซปรัส
1 พฤศจิกายน 2018 – 31 ธันวาคม 2018 : ประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม

***The Woodland Trust is a charity registered in England and Wales (No. 294344) and in Scotland (No. SC038885). World Land Trust is a charity registered in England and Wales (No. 1001291).
สะพานธรรมชาติ (Bio-brides) แห่งใดบ้างที่เราได้ช่วยสนันสนุนเงินในการฟื้นฟู จากการซื้อสินค้าลิมิเต็ด อิดิชัน BRITISH ROSE HAND CREAM

ทุกการซื้อลิมิเต็ด อิดิชัน British Rose Hand Cream เราจะบริจาค 1 ปอนด์ เพื่อช่วยในการดูแลสัตว์ป่าผ่านภารกิจ World Bio-Bridges เราต้องการสนัสนุนและร่วมมือองค์กรใหม่อย่างเช่น Fauna & Flora International (FFI) และ the Queensland Koala Crusaders.


*Trees are for life, not just for Christmas' ได้รับอนุญาติในการนำมาใช้จาก Dogs Trust

**8 พฤศจิกายน 2018 – 7 มกราคม 2019: กรีซ รัสเซีย มาวต้า อิตาลี เสปน บัลแกเรีย ไซปรัส
1 พฤศจิกายน 2018 – 31 ธันวาคม 2018 : ประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม

***The Woodland Trust is a charity registered in England and Wales (No. 294344) and in Scotland (No. SC038885). World Land Trust is a charity registered in England and Wales (No. 1001291).