ร่วมต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์

พวกเราทำสำเร็จแล้ว!!!

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียน ในแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ ตอนนี้เราได้รายชื่อครบ 8 ล้านรายชื่อ เพื่อยื่นต่อองการสหประชาชาติ (UN) ให้ออกกฎยุติการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์คุณรู้หรือไม่ว่า มากกว่า 80% ของประเทศทั่วโลก ไม่มีกฎหมาย ต่อต้านการทดลองกับสัตว์ พวกเรายึดมั่นในจุดยืนที่จะหยุดการกระทำที่โหดร้ายนี้ และคุณก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มกับ Cruelty Free International (หรือในนามว่า CFI) เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทั่วโลก พวกเราได้ตั้งเป้าในการล่ารายชื่อ 8 ล้านรายชื่อ เพื่อเรียกร้ององค์กรสหประชาชาติในปี 2018

 

HOW TO GET INVOLVED

1989

The Body Shop started campaigning to end animal testing in cosmetics, the first global cosmetics company to do so.

1998

Following our sustained campaign, the UK government banned animal testing of cosmetic products and ingredients.

2004

Campaigning by The Body Shop and BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection, now Cruelty Free International) contributed to a European Union ban on animal testing in cosmetic products.

2009

The European Union implements its ban on animal testing in cosmetic ingredients.

2013

We celebrate history. The sale and import of animal tested products and ingredients is banned, completing the EU ban. Our campaign with Cruelty Free International collects 1 million signatures.
Influencing significant progress across the world as South Korea, New Zealand and India now have a variety of bans in place. Australia is set to follow with a ban promised by July 2017 as is Taiwan in 2019. Cruelty Free International have trained scientists in Vietnam and are now discussing with Thailand and other governments the possibility of a ban across ASEAN.

2017

We reach 3 million signatures in our petition with Cruelty Free International.


HOW TO GET INVOLVED