โครงการค้าชุมชนส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติก

ที่ The Body Shop เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับวิกฤตของขยะพลาสติกที่แตกต่าง ค้นพบวิธีที่เราใช้ในการต่อสู้เพื่อกับวิกฤตนี้เพื่อทุกคนและโลกใบนี้ที่โครงการการค้าชุมชนเพื่อรีไวเคิลพลาสติกที่ Bengalura ประเทศ อินเดีย โครงการค้าของเราจะช่วยเหลือคนเก็บขยะให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีถูกหลักอนามัย พร้อมราคาที่ยุติธรรม และความเคารพต่ออาชีพที่พวกเขาควรได้รับที่พวกเขาสมควรได้รับ


ขยะพลาสติกมีผลต่อประชากรโลกอย่างไร?


* ข้อมูลของราคาลดลง 60% จากการวิจัยขององค์กร Plastic for Changeแล้วเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ?
เราซื้อพลากติกจากที่ไหน ?
พบกับผู้ที่ทำให้ความร่วมมือของเราเกิดขึ้นได้
เราทำอะไรกับขยะพลาสติกที่รับซื้อบ้าง ?

เราได้เริ่มการใช้รีไซเคิลพลาสติกจากโครงการการค้าชุมชนสำหรับผลิตขวดแชมพูและครีมนวดผมขนาด 250 มล.***

หลังจากทางศูนย์ได้ทำการรวบรวมและแยกประเภทของพลาสติกแล้วนั้น โดยพลาสติกจะถูกทำความสะอาดและบดทับเป็นก้อนและส่งไปยังยุโรปเพื่อทำการความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ทดสอบความสามารถในการบรรจุโดยอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและสุดท้ายรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดของเรา ในอนาคต เราจะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากโครงการการค้าชุมชุมรีไวเคิลพลาสติกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความยังยืนตลอดไป

เรารู้ว่าเรายังห่างไกลจากเป้าหมาย แต่ไม่ต้องกังวล เพราะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มโครงการการค้าชุมชนกับหุ้นส่วนของเราเพื่อต่อสู้กับวิกฤตพลาสติก ใครจะรู้ว่าต่อไป เราจะร่วมกันบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้าง

*** พลาสติกรีไซเคิล 100% โดยเป็นพลาสติกจากโครงการการค้าชุมชุมรีไซเคิล 15% โดยไม่รวมฝาขวด

ขยะพลาสติกมีผลต่อประชากรโลกอย่างไร ?


* ข้อมูลของราคาลดลง 60% จากการวิจัยขององค์กร Plastic for Changeแล้วเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ?
เราซื้อพลากติกจากที่ไหน ?
พบกับผู้ที่ทำให้ความร่วมมือของเราเกิดขึ้นได้
เราทำอะไรกับขยะพลาสติกที่รับซื้อบ้าง ?

เราได้เริ่มการใช้รีไซเคิลพลาสติกจากโครงการการค้าชุมชนสำหรับผลิตขวดแชมพูและครีมนวดผมขนาด 250 มล.***

หลังจากทางศูนย์ได้ทำการรวบรวมและแยกประเภทของพลาสติกแล้วนั้น โดยพลาสติกจะถูกทำความสะอาดและบดทับเป็นก้อนและส่งไปยังยุโรปเพื่อทำการความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ทดสอบความสามารถในการบรรจุโดยอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและสุดท้ายรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดของเรา ในอนาคต เราจะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากโครงการการค้าชุมชุมรีไวเคิลพลาสติกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความยังยืนตลอดไป

เรารู้ว่าเรายังห่างไกลจากเป้าหมาย แต่ไม่ต้องกังวล เพราะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มโครงการการค้าชุมชนกับหุ้นส่วนของเราเพื่อต่อสู้กับวิกฤตพลาสติก ใครจะรู้ว่าต่อไป เราจะร่วมกันบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้าง

*** พลาสติกรีไซเคิล 100% โดยเป็นพลาสติกจากโครงการการค้าชุมชุมรีไซเคิล 15% โดยไม่รวมฝาขวด